ریشه هر موفقیت(اعتماد به نفس)

سلام دوستان عزیزم

من در اینجاخلاصه این فایلهای استاد عزیزم که در ۴  فایل تصویری و صوتی درباره اعتماد به نفس فرمودن رو براتون میزارم

ولی برای درک بهتر حتما صوته یا فیلمهای اصلی را در لینک زیر در سایت استاد عباسمنش ببنید:

اعتماد به نفس چیست؟ (قسمت‌‌ ۱‌،۲‌،۳‌،۴)

سایت استاد عزیزم (سید حسین عباسمنش)

توضیحات استاد در این مورد:

اعتماد به نفس چیست؟ (قسمت‌‌ ۱‌،۲‌،۳‌،۴)

کمتر از ۱۰ سال پیش‌، فقط یک راننده تاکسی بودم که مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی‌اش‌، برخورد با مسافران دربستی بود.

کمتر از ۱۰سال پیش حتی به سختی از عهده‌ی هزینه‌های اولیه زندگی مثل پرداخت اجاره خانه و … برمی‌آمدم. آنقدر باورهایم درباره ثروت محدودکننده بود و احساس لیاقت کمی درباره داشتن ثروت در وجودم بود که‌، حتی اگر یک روز درآمد بهتری از رانندگی می داشتم، قطعاً هزینه‌ای غیر مترقبه مثل جریمه رانندگی و … خوشحالی آنرا از من می‌ربود.

آنقدر عزت نفسم پایین بود که حتی جرأت اظهار نظر و صحبت در یک جمع دوستانه را نداشتم.

زندگی کنونی من‌، فرسنگها با زندگی ۱۰ سال پیش تفاوت دارد و این تفاوت‌، اتفاقی نیست. این تفاوت‌، نتیجه جهادی اکبر است که از ساختن عزت نفسم شروع شد. زیرا به خوبی فهمیدم که‌، عزت نفس کلید اصلی تمام موفقیت‌های بشر است.

اکثر ما در کودکی به خاطر سرزنش‌ها‌‌، تحقیرهایی و برچسب‌هایی که از طرف خانواده و جامعه به ما زده شده است‌، عزت‌نفس خود را از دست داده‌ایم. به همین دلیل نیز نقطه شروع تغییر شرایطی که در آن هستیم‌، از شروع جهادی اکبر برای ساختن عزت‌نفس‌مان است.

و شروع ساختن عزت‌نفس از حل ریشه‌های “احساس گناه” و “احساس بی ارزشی” است. زیرا اگر اعتماد به نفس، کلید اصلی موفقیت‌های بشری باشد، قطعاً “احساس گناه” سدِ راه تمام موفقیت‌های او خواهد بود.

امکان ندارد هم در عذاب وجدان و احساس گناه بمانی و هم عزت نفس‌ داشته باشی. هم نشینی این دو غیر ممکن است‌، همانگونه که هم‌نشینی ثروت با فقر، آرامش با نگرانی، سلامتی با بیماری و.. غیر ممکن است.

بدون ساختن عزت نفس‌، موفق شدن غیر ممکن است. اما تا زمانی که در احساس گناه باشی‌، دسترسی به عزت‌نفس غیر ممکن است.

این یک قانون است که‌، موفقیت و ثروت سراغ یک ذهن آرام و مطمئن می‌رود. یعنی ذهنی که عاری از احساس گناه‌، عذاب وجدان و بی‌ارزشی است.

“احساس گناه” و “عذاب وجدان”‌، بزرگترین ترمز در برابر داشتن عزت نفس است. بنابراین پروسه ساختن عزت نفس از برداشتن این ترمز و تبدیل آن به “احساس لیاقت و خودارزشی” آغاز می‌شود و ساختن این باور‌، مهم‌ترین مأموریت دوره عزت نفس است.

با انجام تمرینات این دوره، “باور احساس لیاقت” در وجودت شکل می‌گیرد و نتایجی را وارد زندگی‌ات می‌نماید که، ناکامی‌های تمام سالهای گذشته‌ات را جبران می‌کند. آنوقت تفاوت زندگی بدون عزت نفس و باعزت نفس را به وضوح احساس می‌کنی.

عزت نفس انتخاب‌های آینده‌ات را در هر جنبه از زندگی‌ات تغییر می دهد. از رشته ای که می خواهی در آن تحصیل نمایی، همسری که انتخاب می کنی، روابط ات، شغل ات و حتی نوع رفتار دیگران با شما ومیزان محبوبیت‌ات و حتی میزان موفقیت مالی‌ات را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند زیرا تعریف تو از احساس لیاقت‌، دستخوش تغییرات اساسی می‌گردد.

خیلی فرق می‌کند بعد از ساختن عزت نفس، اهدافت را مشخص کنی یا قبل از آن!

عزت نفس، ابعاد ظرف وجودت را می‌سازد. حتی اندازه ظرفی که زیر باران نعمت الهی در دست نگه‌داشته‌ای، به اندازه عزت نفس توست. به همین دلیل نیز به اندازه عزت نفس‌ات نعمتها را دریافت می‌کنی.

تفاوت تجربه‌ات از زندگی، با عزت نفس و بدونِ عزت نفس، از زمین تا آسمان است.

ارزشش را دارد که برای ساختن عزت نفس خود وقت بگذاری و این جهاد اکبر را برپا و ادامه دهی. زیرا جهان همیشه در برابر چنین حدی از عزت نفس، فقط کرنش می کند و چاره‌ای جز آوردنِ بهترین‌ها به زندگی‌ات ندارد.

سید حسین عباس‌منش

فایل‌ چهارم این مجموعه با توضیح آیات مهمی از قرآن، رابطه عزت نفس و توحید عملی و نقش آن در ساختن زندگی دلخواه را شرح می‌دهد.

درک این رابطه‌، زندگی شما را ا اساس دگرگون می‌کند زیرا می‌توانی با تمرکز بر این موضوع و تکرار آن‌، باورهای محدود کننده‌ای با نام “احساس گناه”‌، “احساس قربانی بودن و مورد ظلم واقع شدن” را در وجودت از ریشه بخشکانی و راه را برای ساختن عزت نفس‌ات هموار نمایی.

زیرا “احساس گناه”‌، “احساس قربانی بودن و مورد ظلم واقع شدن”‌، همان دو ترمز مهمی هستند که بخش اعظمی از عزت نفس تو را تخریب ساخته‌اند و بی‌آنکه متوجه باشی، منشأ به‌وجودآمدن اکثر ناخواسته‌های زندگی‌ات هستند.

اکثر بیماری‌هایی که جسم‌ات به طرق مختلف درگیر آن شده‌،

اکثر اتفاقات ناخواسته‌آی که به طرقی بسیار عجیب و غریب برایت رخ می‌دهد‌،

اکثر اتفاقاتی که آنها را بی‌انصافی‌، بی‌عدالتی و ظلم در حق خو می‌دانی‌ و حتی ایده‌ای نداری که چرا باید این اتفاقات برای تو رخ دهد‌!

همان اتفاقاتی که خود را در برابر آنها بسیار صاحب حق می‌دانی، توسط خودت و به خاطر وجود این دو ترمز مهم‌ در نگرشت، خلق شده و تا زمانی که این دو ترمز بخشی از باوها و فرکانس‌‌هایت هستند‌، ماجرای این ناخواسته ها‌، تمامی نخواهد داشت.

زیرا ما موجوداتی فرکانسی هستیم و در جهانی زندگی می‌کنیم که اساس آن مبتنی بر مدار و فرکانس است. یعنی تمام آنچه جهان‌، درباره ما درک می کند و به آن پاسخ می‌دهد‌، فقط و فقط فرکانس‌های ماست. جهان ساخته شده تا یک دستگاه مبدل باشد که فرکانس را تبدیل به اتفاقی همجنس با اساس آن فرکانس نماید.

اگر اساس فرکانس دریافتی‌، کمبود باشد‌، نتیجه آن فرکانس‌، تجربه‌ای است که به کمبود می‌انجامد.

اگر اساس فرکانس دریافتی‌، فراوانی باشد‌، نتیجه آن فرکانس‌، تجربه‌ای است که به فراوانی می‌انجامد.

اگر اساس فرکانس دریافتی‌، آرامش باشد‌، نتیجه آن فرکانس تجربه‌ی آرامش بیشتر است.

اگر اساس فرکانس دریافتی‌، نفرت باشد‌، نتیجه آن فرکانس‌، تجربه نفرت بیشتر است.

اگر اساس آن فرکانس‌، نگرانی باشد‌، نتیجه آن فرکانس‌، تجربه اتفاقی است که به نگرانی بیشتر می‌انجامد.

این جهان کوه است و فعل ما ندا                  سوی ما آید نداها را صدا.

به همین دلیل ساده و منطقی‌، تا زمانی که ریشه این دو باور محدود کننده را در وجودت نخشکانی، راهی به سمت تجربه اتفاقات دلخواه نداری‌،  زیرا تا زمانیکه نتوانی بر این احساس‌های ویرانگر فائق آیی‌، راهی به سوی ساختن عزت‌نفس‌ات نداری.

این فایل با توضیح آیاتی از قرآن‌، به شما کمک می‌کند تا با رفع این باورهای ویرانگر‌، بخش اعظم عزت نفس از دست رفته‌ات را بازسازی نمایی و به این وسیله درهایی از نعمت و برکت را به زندگی‌ات بگشایی.

توضیحات بشتر درباره دوره عزت نفس

دیدگاه ها و خلاصه های ناب  دوستان در سایت در این مورد که نشانه عالی بودن مطالبشونه و لایک سبز استاد عباسمنش را گرفتن:

نظر من در راستای مرور فایل های سفرنامه فصل اول=فایل اول عزت نفس

تو خلاصه ای که از افایل اول برای خودم درست کردم نگاتی رو گلچین کردم که می خوام اینجا بگم

اولین نشانه عزت نفس دوست داشتن و عشق ورزیدن به خود به عناون مخلوقیه که نظیر نداره. همه ما ی ورژن بیشتر نداریم که محبوب خداوندیم. البته اگر خودمون رو بشناسیم و در مسیری حرکت کنیم که خداوند برامون مقدر کرده.

مسیری که توش از اول مقدر شده اراده کنیم و زندگیمون رو ب دست خودمون بسازیم. واینکه از غیر خداوند ببریم و توکلمون، ایمانمون فقط روی خداوند باشه. عزت نفس یعنی یعنی بدونی هر کودممون مستقیما و بدون واسطه با خداوند در ارتباطیم و لازم نیسست برای رسیدن به خواستمون نیازی نیست به کس دیگه ای مراجعه کنیم. وقتی اینو بدونیم دیگه از تهدید کسی نمیترسیم. از کمبود نمیترسیم. از اینکه کسی بتونه جلوی پیشرفتمون رو بگیره نمیترسیم.

اگه بخوام از خودم بگم زمانی که عزت نفسم خیلی کار داشت، فردی بودم که خدا خدا میکردم فلان دوستم با با من ی جا قبول بشه که بتونم ازش تو کارای کامپیوتری کمک بگیرم و ….

اما بعد از اینکه تو دکتری دو شهر متفاوت قبول شدم دیدم ن خودم خیلی راحت از عهده کارام برمیام و دیگه مرور کردن خاطراتی که توش خودم بهترین نتایج رو میگرفتم باعث شد عزت نفس و اعتماد به نفسم افزایش پیدا کنه.

خیلی چیزا بودش که قبلش میترسیدم و اما وقتی تو دلش رفتم دیدم ن بابا همه چیز رو راحت میتونم بدست بیارم و انجام بدم.

اما باید بگم این چن وقته تو درک موضوعی دچار مشکل شدم. اینکه چطور میشه از کسی درخواست کد اما دچار شرک نشد و همچینن عزت نفس داشته باشیم.تو بخش عقل کل سرچ زدم و دیدم باز همون دانسته های قبلی که تو این چند ساله از استاد یاد گرفتم داره گفته میشه. اینکه وقتی درخواست میکنی بدونی طرف دست خداوند و البته قبلش بدونی که همه چیز رو خودت خلق میکنی و وقتی تو خلق کنی ۱۰۰ درصد خلق میشه. اما راهش این نیست که که وابسته به شخصی یا ی راه مشخص بشی. بلکه باید مثل آب روان باشی. و از زندگیت لذت ببری. از لحظت لذت ببری. و ۱۰۰ ایمان داشته باشی که خداوند از بی نهایت راه ممکن تو رو به خواستت میرسونه. پس به قول استاد بگی اخیش خیالم راحت شد. سپردم به خداوند. پس بهم داد دیگه. و بری برای خودت لذت ببری.

اینا مفاهیم و نگاه ها از زوایای متفاوت به عزت نفسه.

عزت نفس یعنی شعاری که کشور ژاپن تو جام ملت ها انتخاب کرده

RESPECT ALL

FEAR NONE

یعنی به همه عشق بورزی اما فک نکنی اونا هستن که میتونن تو رو خوشبخت یا بدبخت کنن.

عزت نفس یعنی نخوای کاری رو برای جلب توجه دیگران انجام بدی. عزت نفس یعنی خودت باشی و نگران قضاوت دیگران نباشی. عزت نفس یعنی با احترام با بقیه صحبت کنی ولی راه خودت رو بری.

دعا کنیم که عزت نفس هر روز در هممون بیشتر بشه

چون وقتی دنیایی داشته باشیم که افراد بیشتری عزت نفس دارن، دیگه اون وقت کسی سعی نمیکنه جلب توجه کنه، خودش نباشه، نقش بازی کنه و…..

خداوند برای من کافی است

شاد باشید

پایان


-
الهام مسکرانیانگفته:

مدت عضویت: ۶۹۴ روز

سلام به همه همسفران عزیزم

 

با گوش دادن به فایلهای عزت نفس وعمل به گفته های استاد ایمان دارم ساختن عزت نفس برایم خوشایند وآسان خواهد شد و دوست دارم آگاهی‌هایی که از این فایل درک کردم و به صورت خلاصه برای خودم یاداشت کردم رواینجا بنویسم تا همیشه برای خودم مرور کنم

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

✔اولین قدم را محکم و باایمان برای ساختن عزت نفس برمیدارم تمام کسانی که با تحقیر ها و سرزنشها و تخریب شخصیتم باعث از بین رفتن عزت نفسم شده اند را میبخشم چون میدونم که اونها هم ناآگاهانه این کار رو انجام دادن و خودشون هم دارای اعتماد به نفس پایینی بودن و من الان با این آگاهیهایی که درک کردم دیگه اونها رو سرزنش نمی کنم

همیشه به خاطر نبود عزت نفس در حال اثبات خودم به دیگران بودم

و همیشه از همه جنبه های زندگی مخصوصا مالی از کیفیت پایینی برخوردار بودم و الان متوجه شدم که همه اینها به علت عدم ارزشمندی بوده و میدونم که با ساختن عزت نفسم دیگر بدنبال ثابت کردن خودم به دیگران نخواهم بود و چقدر این دیدگاه بهم آرامش میده

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

✔دومین قدم این هست که با هدایت خداوند بزرگترین باور محدودکننده ام رو که احساس گناه هست رو درک کردم و باید با تکرار و تمرین و ساختن باور احساس لیاقت این ترمز بزرگ رو تغییر دهم ، احساس گناه باعث از بین رفتن احساس لیاقت و ارزشمندی میشه و خودم رو به خاطر خطاها و مشکلات مالی که مرتکب شدم سرزنش نمیکنم و انتظار بیجا از خودم نباید داشته باشم که نباید هیچ وقت اشتباه کنم و فکر هم نکنم که با هر اشتباه و خطا پیش خدا محبوب نیستم باید بدونم که احساس گناه نه تنها کمکی به من نمیکنه بلکه به علت بی ارزشی در خودم بیشتر دست به همون اشتباه میزنم و تکرار میکنم و باعث بی ارزشی بیشتر من می‌شود

احساس گناه مرتبط با عذاب وجدان است و با گوش دادن به این فایل بود که برای اولین بار از این دیدگاه به عذاب وجدان نگاه میکردم و برام واقعا درک این آگاهی‌ها لذت بخش بود شهر به شهر و منطقه به منطقه تعریف جدایی برای عذاب وجدان دارند واین فقط به فرهنگ هر جامعه ای بستگی دارد که اون فرهنگ انجام چه عملی را خطا بداند و مرتکب شدن به آن اشتباه باعث احساس گناه در فرد می‌شود و عملی که در یک فرهنگ باعث شادی و خوشحالی می‌شود برای فرهنگ دیگر گناه محسوب می‌شود و یا برعکس

ما همیشه باید قرآن را ملاک قراردهیم و اینکه در قرآن حق الناس وجود ندارد و فقط ظلم به خود آمده است و هرکس که قصد تخریب دیگری را داشته باشد در اصل به خودش ظلم کرده است مگر اینکه آن فرد در این مدار باشد و خودش بپذیرد وگرنه اگر در مدار درست باشد تخریب دیگران برای او باعث منفعت و پیشرفت هم می‌شود پس هیچ انسانی قادر به تغییر سرنوشت هیچ کس به خیر یا شر نیست اگر قصد تخریب دیگری را داشته باشیم در هر لحظه از زندگی داریم خودمون رو نابود میکنیم و اگر قصد خوبی به دیگری رو داشته باشیم در هر لحظه در حال شکوفایی و بزرگی هستیم

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

✔خداوند تواب است خداوند همه بندگانش را دوست دارد خداوند خطاهای کوچک بندگانش را اگر مرتکب خطاهای بزرگ نشده باشند میبخشد و خداوند در قرآن بشارت می‌دهد به صابرین کسانی که خداوند آنها را امتحان کرده با گرفتن مال و جانشان و آنها زمانی که مصیبتی بهشون رسیده صبر می‌کنند با امید نه تحمل و از هم نمی پاشند احساسشون خوب هست ودر مدار درست هستند و هدایت شده اند و خداوند بر اونها درود می‌فرسته و این افراد می‌ گویند ما از خداییم و به سوی خدا بر میگردیم خدا که ضربه پذیر نیست و هماهنگ با نیروی منبع هستند و ارتباط با انرژی منبع باعث میشه که در مسیر درست باشند و همیشه جهان بهشون کمک میکنه و در همه شرایط آرامش دارند و احساس خوب دارند

من خودم را میبخشم به خاطر تمام خطاها و اشتباهاتم که باعث احساس گناه در من شده است و تا وقتی در احساس گناه بمانم رسیدن به عزت نفس برایم غیر ممکن است من باید این را بدانم که خطاهای من باعث پیشرفت من می‌شود اما نه خطاهای تکراری و از قصد باشد و تمام‌ پیشرفت‌های بشری به خاطر خطاهایش است نتیجه ای که ما در جهان میبینیم به خاطر این خطاهایی است که بشر انجام داده است

. ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

✔داشتن عزت نفس باعث می‌شود افسار ذهنم را در دست بگیرم ودر شرایط سخت ویا در صورت انجام خطا و اشتباه به ذهنم اجازه برپا کردن نجوا را ندهم که با دلایل منطقی نالایق بودنم را به من ثابت کند که قادر به انجام هیچ کاری نیستم نجواها فقط فاصله زیادی بین من و رویاهام ایجاد کردند وجلو هر اقدامی را از من گرفتند حال من با عزت نفس قادر خواهم بود این فاصله را پر کنم

امید این را دارم با ساختن عزت نفس تمام انتخاب‌های زندگیم در تمام جنبه ها تغییر خواهد کرد و ایمان دارم در جنبه مالی زندگیم تغییر اساسی بوجود می‌آید چون احساس لیاقت و ارزشمندی را به جای ترمز بزرگ احساس گناه تغییر میدهم با داشتن عزت نفس دیگه نیازی به تأیید دیگران ندارم اگر در گذشته تحقیر شدم یا احساس بی ارزشی داشتم فهمیدم که اگر این ارزشمندی رو در درون خودم باید پیدا کنم ودر بیرون بدنبالش نباشم تا در زندگی موفق شوم

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

✔من باور دارم ترمز واقعی برای نرسیدن به موفقیت احساس گناه است

✔من باور دارم که نمی توانم هم احساس گناه داشته باشم و هم عزت نفس چون همنشینی این دو در کنار هم مانند همنشینی ثروت وفقر امکان پذیر نیست و غیر ممکن است

✔باور دارم احساس گناه جلوی ارزشمندیم را می‌گیرد وتا احساس گناه را از بین نبرم هرگز نمیتوانم به عزت نفس دست پیدا کنم

✔باور دارم بدترین احساس احساس گناه است

✔باور دارم تا احساس گناه را دور نریزم نمی توانم به موفقیت برسم

✔باور دارم با ایجاد عزت نفس ظرف وجودم ساخته می‌شود و اندازه این ظرف در مقابل باران نعمت الهی به اندازه عزت نفسم بزرگ و بزرگتر می‌شود و به همان اندازه نعمات الهی را دریافت میکنم

✔باور دارم عزت نفس کلید اصلی موفقیت است

✔من باور دارم که تمام انسان ها در هر شرایطی یه روز اشتباهی کرده اند

?????

در پناه خدا شاد و ثروتمند باشیم

پایان


-
سيد حسين كسائىگفته:

مدت عضویت: ۱۰۸۶ روز

با سلام ،

روز دوم سفر من

خیلی متشکرم از خدا که به وسیله استاد عزیز این همه آگاهی به ما می ده. چیز هایی که من از این فایل درک کردم :

نکته ۱ : خیلی جالبه که یک نمونه از قانون مدار ها رو بیان کنم که برام اتفاق افتاد بعد از بارها گوش دادن این فایل ، با اینکه من بار ها این فایل رو گوش دادم اما اون بخشی از فایل که استاد درباره آیه ای از قرآن که می گوید “آنان که مومنان صدقه دهنده را مسخره می کنند خداوند آن ها را مسخره می کند” با اینکه من این بخش را چندین بار “گوش” میدادم اما بار آخر قبل از اینکه این دیدگاه رو بنویسم تازه “درک” کردم که استاد چی می گن و این آیه داره درباره نگاه سیستمی به خدا و نحوه ی عملکرد جهان صحبت می کنه.

نکته ۲ : درمورد آیه ۹۷ نساء (إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَهُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنْتُمْ ۖ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَهً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا ۚ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِیرًا) باید بگم که در دوران تحصیل در دبیرستان به ما می گفتند که این آیه مربوط به کافران هست که بعد از مرگ چه اتفاقی براشون میوفته. من با این دیدگاه خیلی موافق نبودم و خواستم که ببینم چیزی که استاد درباره این آیه گفتند درسته یا چیزی که از قبل شنیدم. چیزی که استاد گفتند این هست که کسی که مورد ظلم واقع شده است (مستضعف) یعنی خدا و قوانینش رو درک نکرده بنابراین در دنیا که وضعیت خوبی نداشته اند و طبق این آیه در آخرت اوضاع سخت تری دارند. حالا چیزی که قبلا درباره ی این آیه شنیدم : گفته اند که این آیه وضعیت کافران رو بعد از مرگ داره می گه ، من چند ایراد می گیرم به این دیدگاه ، اولا که در این آیه ریشه ی “کفر” وجود نداره حتی چند آیه قبل و بعد این آیه هم این ریشه وجود نداره پس چطور می شه گفت درباره کافران هست ؟ دوم اینکه فرض کنیم اصلا درباره کافران باشه ، همون کسانی که این دیدگاه رو مطرح کردند این رو می گن که بعد از اینکه انسان می میره به آگاهی کامل می رسه در ضمن می گن که در این آیه کافران برای اینکه بهونه بیارن تا کمی از عذاب آن ها کم بشه دارن به دروغ می گن که به ما در دنیا ظلم شده . حرفشون کاملا تناقض داره چون کسی که آگاهی کامل داره می دونه که آوردن چنین بهونه هایی کارساز نیست. پس من این دیدگاه رو اصلا نمی پذیرم و می تونم بگم که دیدگاه استاد و چیزی که قرآن به طور “واضح و روشن” داره بیان می کنه کاملا معقوله.

حالا سوالی که برای من مطرح شد این بود که آیا واقعا برای درک قرآن نیاز به مفسر هست یا قرآن همیشه به روشنی و آسانی همه چیز رو بیان می کنه و من کافیه کمی عربی بدونم تا بتونم خودم درکش کنم ؛ اگر اینطور باشه که از این به بعد خودم قرآن رو برای درکش می خونم. برای این رفتم سراغ قرآن و آیاتی که در این باره صحبت می کنند و آیه های زیر رو پیدا کردم :

۱۰۳ نحل :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِی یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِیٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِینٌ

و به راستی (ما) می دانیم که آنها می گویند: «همانا بشری (این آیات را) به او آموزش می دهد » در حالی که زبان کسی که اینها به او نسبت می دهند عجمی است ، و این زبان عربی آشکار است .

برداشت من : از این آیه برداشت می کنم که قرآن به زبان عربی آشکار است یعنی برای درک و دریافت آن نیاز به تفسیر آن نیست ، نیاز نیست قرآن را عجیب و غریب معنا کنیم. از آیه های قبل و بعد این آیه برداشت می شود که “هذا” به قرآن برمی گردد.

۱۹۵ شعراء :

( بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِینٍ )

(آن را) به زبان عربی روشن (نازل کرد).

برداشت من : این آیه می گوید که قرآن به زبان عربی روشن است ، از آیه های قبل و بعد آن دریافت می شود که آیه درباره قرآن صحبت می کند

۹۷ مریم :

( فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا )

پس همانا (ای پیامبر!) ما آن (= قرآن) به زبان تو آسان نمودیم، تا پرهیز گاران را با آن بشارت دهی، و گروه ستیزه گران (سر سخت) رابا آن هشدار دهی .

برداشت من : از این آیه دریافت می کنم که قرآن برای زبان پیامبر (عربی) آسان است . یعنی دریافت قرآن اگر عربی خوانده شود آسان است. ریشه ی “یسر” به معنی آسان بودن است.

۱۷ ،۲۲،۳۲،۴۰ قمر :

( وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّکِرٍ )

ویقیناً ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم, پس آیا کسی هست که متذکر شود؟!

برداشت من : این آیه به طور کاملا روشن بیان می کند که قرآن آسان و قابل فهم است و نکته جالب اینجاست که این آیه عینا ۴ دفعه در سوره قمر تکرار شده است . این تکرار بی دلیل نیست و نشانه ی تاکید و اهمیت است. به قول استاد عباسمنش ، تکرار در قرآن هم به خاطر تثبیت باور هاست ، باور اینکه قرآن آسان است…

۱ هود :

( الر ۚ کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ )

الر (الف. لام. را) این کتابی است که آیاتش استوار ، سپس روشن شده ، از نزد حکیم آگاه (نازل گردیده) است.

برداشت من : درمورد کلمه ی “فُصِّلت” تحقیق کردم و به معنی جزبه جز شده یا مفصلا بیان شده است. بنابراین در این آیه هم دریافت می کنم که قرآن آسان و قابل فهم است و اصلا نیازی به تفسیر ندارد خودم با دانستن عربی می توانم آن را درک کنم.

این ها تحقیق من بود در اینباره که فعلا در مداری که هستم برام کافیه و منو متقاعد می کنه که خودم می تونم قرآن رو درک و دریافت کنم. دوستان نمی دونید من همین که رفتم قرآن رو خوندم قشنگ همونطور که استاد می گن همه ی آیات درباره قانون باور ها صحبت می کنه واقعا این رو متوجه شدم خدارو سپاس می گم به خاطر این همه هدایت…

خیلی متشکر از دوستانی که این دیدگاه رو خوندن برای همه ی عزیزان آرزوی سلامتی و ثروت و بهترین هدایت های خدارو دارم 🙂


 1. -
  مریم هلندگفته:

  مدت عضویت: ۵۸۱ روز

  اینجا سوالی نیست . اینجا درونی است و نقطه شروع است .

  سلام به روزه داران بی انتها ،سلام به روزه داران اگاه و تکامل خواه

  خوش امدید و خوش امدید اینجا همه شروعی نو در زندگی داریم ، همه یکی هستیم و یک تصمیم را داریم . روز هفتم روزه ام هستم و شاهده خیلی اتفاقات عالی هستم واقعا بی نظیره.. داستان از اینجا شروع شد : در حال خواندن دست نوشته های مریم شایسته عزیزم و عشق استادم بودم هر چه پیش میرفتیم نه قدرت نوشتن داشتم نه چیزی، اکثر مواقع در سکوت ، فایل های استاد بی نظیر و از طرفی مقاله ها و راهکارها و نظرات شما دوستان خوبم همه و همه مرا بیشتر به خود فرو برد، نمی دونستم برای کدوم فایل نظر بنویسم، تا زمانی که ناگاه به ندای قلبم گوش کردم چرا که استاد عزیزم مرا در فایل سفرنامه تسکین داد و گفت از اول سفر بیایید و اصلا عجله نکنید، ندای قلبم گفت از ابتدای فایل خوش امدگویی باید شروع کنم، من اونقدر نکته های مهم از این فایل فهمیدم که هنوز به من اگاهی میبخشه ، خدایا شکر، اخه خدا ،این خوش امدگویی چقدر با شکوهه ، بچه ها انصافا شما بگید ، من که زبانم قاصره ، استاد عزیز چطور بنویسم که عرض ادب کنم ، بچه ها اینجا جای تصمیم است. اینجا جای جدیت است. اینجا جای برخاستن است. اینجا جای تکامل و شناخت خود و پروردگار بی همتاست ،کجا از اینجا زیباتر ، کجا از اینجا ثروتمندتر ، کجا از اینجا زنده تر ، کجا از اینجا بیدارتر،کجا از این جا بیشتر خدا رو شناختیم کجا ؟ کحا از اینجا بیشتر یاد گرفتیم که حضور خدا را در هر لحظه و در هر مکان احساس کنیم ،کجا ما را به قدرت های نهانی مان اگاهی اینچنین یافتیم کجا ؟

  خدایا شکر…..

  خلاصه کنم : استاد من پس از این فایل ناخوداگاه به فایل قبل از سال ۹۴ شما در مورد تمرکز بر نکات مثبت کشیده شدم ، اونجا راز ایینه و راز روزه داری در هر لحظه را یافتم ،

  خدایا شکر

  الهی امدم ،الهی امدم ، با ایینه در دست و همواره به سوی تو ، خدایا در دست دیگر قلبم را احساس میکنم تا تکاپوهایش در احساسات خوب باشد ، چرا که سرنوشتم برایم مهم است من میخواهم مفید باشم .خدایا جهان پیشرفت دارد چرا من نداشته باشم ! خدایا تو در مقابل فرشتگان مرا مقام دادی پس چرا از این مقام استفاده نکنم .و…. قطار در حرکت است و هر واگن باز برای خود در حرکت است ،هر کدام نام و رمز و رموز خود را دارد که کلید رمز گشایی اولیه ی ان با گفتن هدایت میشویم و توجه و تعهد واقعی میباشد .

  استاد من به لطف خدای مهربان تصمیم راسخ گرفتم و با ایمان و باور ایینه ام را بر داشتم و در ان ارزو ها و خواسته هایم را می بینم ، روی ایینه به سمت خودم هست نه دیگران و جهان بی انتها را میبینم فراوانی ها و نعمت های بیشمار را میبینم ، این ایینه حتی سایه خودم را نشان میدهد ! این ایینه ارزش سعادت را ، خاص بودن را ، به من نشان میدهد ، این ایینه راه ها و مسیر ها را به من نشان میدهد. این ایینه زنده و دقیق هست .این آیینه مملو از عشق در همه ابعاد زندگی ام هست .

  خدایا شکر

  استاد من خوشبختانه به محض دیدن هر کسی یا هر چیزی اول ایینه را میبینم ، و جوری شدم تا جایی حتی پشت تلفن در هنگام صحبت با کسی ، ایینه را میبینم و به ناگاه ، از حرفی که مرا به سمت فرکانس ناخواسته هام میبرد ، به جرات میگویم که حرفم را میخورم و به مخاطب میگویم چیزی نبود و با جمله ی یادم رفت از آن کلام ناخواسته اعراض میکنم .

  استاد به خدا قسم و باز به خدا قسم که این حقیقت هست که تمرکز ات و توجهات همواره افریده میشوند ،این را از شما آموختم و سپاسگزار از خدا که به این مسیر هدایت شدم .

  استاد دلم گواهی میداد که جلسه قران نزدیکه ، نمیدونم چطور بگم ولی میدونم و مطمئنم که شما رو یک نیرویی خاص حمایت میکنه …

  استاد عزیز ما بچه ها اینجا تاریخ شروع روزه و برداشتن ایینه را مینویسیم … (قدیمی و یا جدید)

  و یک خواسته قشنگ از قلبم دارم از شما و درخواست میکنم تاریخ اولین روز ،روزه خودتان و برداشتن ایینه خودتان را نیز در این صفحه زینت بدهید خواهشا.بینهایت تشکر.

  استاد من میدانم که شما قبول میکنید ، میدونید چرا ؟ چون که نیست جایی که استادم زبان روزه داری مثل مرا رد کند… من با اشکهای شوق میبینم که مرا از درون کلماتم میخوانید .

  خواهش خالصانه دیگر: استاد و خانم مریم شایسته عزیزمون قبل از شروع قران با فایلی از کنار دریاچه، ما را با ایینه و روزه ی لحظه ای جدیدی ،امادگی مضاعف برای امدن برکت قران نورانی فرمایید، قرانی که شروع و معجزه ای عظیم همواره دارد.

  الهی رب العالمین تو خود اگاهی بر همه … و تنها تو هستی که میتوانی به لطف خود هدایت فرمایی . الهی ما را هدایت فرما همانطوری که خودت وعده دادی.یا الله.

  الهی دعاهای استاد عباس منش را برایمان مستجات گردان. ااامین

  الهی سفر قشنگم بر روی واگن شماره یک که عزت نفس است آغاز شد ، از واگن های قطار به نوبت جلو میروم خدایا مرا هدایت کن ،

  دستانتان را بر قلبهایتان بگذارید و بگویید:

  خدایا شکر ت، خدایا شکر ت، خدایا شکر ت

  دوستتون دارم دهانتان را با شکلات شکرگزاری شیرین کنید ، خدایا شکر

   


در حال  برورسانی…